PREDSTAVNICA OPŠTINE TIVAT NA RADIONICI O ZABRANI DISKRIMINACIJE

11 okt 2012

Predstavnica Opštine Tivat Darka Ognjanović je na poziv  Ministarstva pravde i ljudskih prava  CG prisustvovala edukativnom seminaru u okviru ''Plana  edukacije o zabrani diskriminacije'' koje je Ministarstvo pravde i ljudskih prava donijelo u saradnji sa OEBS-om , a dio je drugog ciklusa ''Plana implementacije Zakona o zabrani diskriminacije''.

Treća dvodnevna radionica u okviru ove edukacije na temu: ''Zabrana diskriminacije lica po osnovu roda'' održana je u Bečićima a predavači su bili: Irena Bošković, Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva pravde i ljudskih prava, Branka Vlahović, trenerica za rodnu ravnopravnost, Slavica Striković, NVO „Ženska akcija“, trenerica za rodnu ravnopravnost i Biljana Zeković, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica Iz ovog ciklusa ostala je još jedna radionica na kojoj će polaznici/ce seminara dobiti sertifikate o osposobljenosti za ovu oblast.