Zapisnik sa javne rasparve sa primjedbama za Elaborat procjene uticaja uređenja šetališta Belani

17 okt 2012

Zapisnik - dalje

 

Rb

Prezime i ime

Br.zahtjeva datum

Primjedbe i sugestije

Odgovori

1.

Blaženko Ardalić Gornji Kalimanj bb

0905-up-127/10 od12.10.2012.

PREGLED

 

ODGOVOR

2.

Terezina Pinjatić

Brijeg Gverovića br.7

0905-up-127/11 od12.10.2012.

PREGLED

 

ODGOVOR

3.

JP KOMUNALNO
TIVAT

0905-up-127/12 od16.10.2012.

PREGLED

ODGOVOR