Obavještenje iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti

05 okt 2012

Opština Tivat je i ove godine realizovala akciju obezbjeđivanja  udžbenika i školskog pribora za djecu koja potiču iz romskih i egipatskih porodica a žive na teritoriji opštine u skladu sa strateškim planovima opštine:Lokalnim planom akcije za djecu i Lokalnim planom inkluzije RAE populacije u Opštini Tivat .

Ova akcija se realizuje već petu godinu zaredom u saradnji sa nevladinom organizacijom „Udruženje Egipćana“.
Ove godine za ukupno 111 djece-učenika iz RE populacije obezbijeđene su školske torbe i školski pribor a za njih 64-tvoro i udžbenici. Za ostale učenike koji su korisnici MOP-a udžbenike je obezbijedilo Ministartsvo rada i socijalnog staranja.
Takođe, u skladu sa ranijom praksom i Memorandumom o razumijevanju iz 2009. godine zaključenog između Tima Ujedinjenih nacija za CG, Opštine Tivat i Opštine Kotor, obezbijeđen je i besplatan prevoz do škole za učenike iz neformalnih naselja „Lovanja“ i „7.jul“.
Sredstva za realizaciju ovih aktivnosti obezbijeđena su Budžetom opštine.