PREDSTAVNICI OPŠTINE TIVAT NA RADIONICI O ZAKONU O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

25 okt 2017

Predstavnici Opštine Tivat - Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata, sekretarka Tamara Furtula i pravnica u pomenutom sekretarijatu Stanislava Klakor, prisustvovale su u ponedjeljak (23. oktobar) radionici povodom stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Radionicu je organzovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore.
Tokom radionice bilo je riječi o implementaciji samog zakona a predstavljena su i određena zakonska rješenja. Radionici su prisustovali i predstavnici Prijestonice Cetinje, Glavnog grada Podgorice, opština Rožaje, Berane, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjica, Andrijevica, Plav, Šavnik, Danilovgrad, Kotor, Ulcinj, Bar, kao i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove.
Tokom prezentacije o legalizaciji bespravnih objekta, generalni direktor za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović prisutnima je predstavio zakonska rješenja postupka legalizacije, odnosno podnošenja zahtjeva, do donošenja rješenja o legalizaciji. Govoreći o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, on je naveo da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan da propiše visinu iznosa naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, po prethodnoj saglasnosti Ministarstva. Takođe, kako je kazao, jedinica lokalne samouprave dužna je da propiše bliže uslove, način, postupak i kriterijume za obezbjeđivanje alternativnog smještaja, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, te da u slučaju uklanjanja bespravnog objekta osnovnog stanovanja, u skladu sa ovim zakonom, vlasniku bespravnog objekta osnovnog stanovanja i članovima njegovog porodičnog domaćinstva obezbijedi alternativni smještaj. On je, takođe, naveo da su objavljena dva pravilnika o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata.
Kako je rečeno, potrebno je da se donese i Plan komunalnog opremanja građevinskog zemljišta i to u roku od tri mjeseca od dana donošenja Plana generalne regulacije a do donošenja ovog dokumenta, opštine i dalje donose Program uređenja prostora na osnovu dosadašnjeg zakona.
Tokom radionice je saopšteno i da opštine koje su već započele izradu planske dokumentacije imaju rok od devet mjeseci za završetak iste, u suprotnom Ministarstvo preuzima mogućnost izrade ili donošenja planskih dokumenata u tom prelaznom periodu, do donošenja Plana generalne regulacije.
Na radionici je predstavljen i ažurirani Centralni registar planske dokumentacije, na kojem se nalaze sva važeća planska dokumenta za teritoriju cijele Crne Gore, a koji će ubuduće biti korišten za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

post slika