PANEL DISKUSIJA U ORGANIZACIJI CENTRA ZA DEMOKRATSKU TRANZICIJU

26 okt 2017

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) sutra (petak, 27. oktobar) organizuje panel diskusiju u prostorijama Opštine Tivat – II sprat, sala za obuke, sa početkom u 11:30. Događaj predstavlja jednu od aktivnosti u okviru projekta „Prevencija i reagovanje – uloga lokalnih zajednica u prevenciji nasilnog ekstremizma“, podržanog od strane Regionalnog savjeta za saradnju.

Događaj ima za cilj da otvori prostor za dijalog između različitih aktera iz lokalnih i državne vlasti, institucija, medija i nevladinih organizacija što će omogućiti razmjenu informacija, diskusiju o ulogama i obavezama u cilju ranog prepoznavanja i sprječavanja nasilnog ekstremizma.

Na panelu će govoriti: ispred opštine Tivat Darka Ognjanović, sekretarka za mlade sport i socijalna pitanja, predstavnici Uprave policije i civilnog društva.