PREDSTAVNICI OPŠTINE TIVAT UČESTVOVALI U RADIONICI NA TEMU ADRESNI SISTEM U CRNOJ GORI

21 sep 2018

Predstavnici Opštine Tivat uzeli su učešće u radionici posvećenoj adresnom sistemu u Crnoj Gori, koja je održana u prostorijama Uprave za nekretnine u Podgorici, 20. septembra 2018. godine. U okviru pomenutog događaja oni su, sa ostalim učesnicima, podijelili svoje iskustvo u obavljanju poslova vezanih za evidenciju naselja, ulica i brojeva zgrada. Predstavnice Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Tivat, kroz edukativnu prezentaciju, upoznale su prisutne sa načinom prikupljanja i obrade podataka sa kojima raspolaže Opština Tivat.

Ostali učesnici u pomenutom događaju bili su predstavnici Uprave za nekretnine, lokalnih samouprava, Zajednice opština, JP - a Pošta , Katastarske agencije Kosova, MONSTAT – a i Statens Kartverket-a.