U NAJAVI ELABORAT ZA SANACIJU KOMUNALNE DEPONIJE GRABOVAC

21 sep 2018

U subotu, 16. septembra 2018. godine, Dom kulture u Radovićima   bio je mjesto sastanka kojem su prisustvovali predstavnici Opštine Tivat, DOO Komunalno Tivat, kao i predstavnici Zbora građana MZ - e Krtoli. Jedna od tačaka dnevnog reda pomenutog sastanka odnosila se na sanaciju komunalne deponije Grabovac u Krtolima. Mještani Krtola izrazili su svoje nezadovoljstvo povodom deponovanja raznog otpada na deponiji i zatražili njeno hitno zatvaranje. Razmatranja na istu temu nastavljena su u prostorijama Opštine Tivat, u utorak 18. septembra 2018. godine, a na incijativu predsjednika opštine Prof. dr Siniše Kusovca. Diskusija je zaokružena dogovorom prema kojem će kompetentni ljudi iz nadležnih institucija, u veoma kratkom vremenskom periodu, sačiniti Elaborat za sanaciju komunalne deponije Grabovac.