ZA USLUGE MENTORINGA PRIJAVLJENA 2 PREDUZEĆA IZ TIVTA

20 sep 2018

Na Javnom pozivu za sprovođenje mentoring usluga, koje sprovodi Ministarstvo ekonomije u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, a namjenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja nesupješnih privrednih subjekata, ukupno se prijavilo 13 preduzeća i to: po dva iz Podgorice, Bijelog Polja, Bara, Kotora i Tivta i po jedno preduzeće iz Nikšića, Pljevalja i Rožaja.

Proces mentoringa sprovodi sertifikovani mentor po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentoring, u ovom smislu, čini skup sljedećih usluga:

•     Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;

•     Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;

•     Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa,  novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd;

•     Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje sertifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane sertifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

U toku jučerašnjeg dana, u pratnji  predstavnika Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i Razvojne agencije iz Srbije, Petar Vujović – sekretar Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo, koji je ujedno i jedini sertifikovani mentor po japanskoj metodologiji za teritoriju opštine Tivat, uspješno je započet proces mentoring usluga za prijavljena preduzeća sa teritorije opštine Tivat. Usluga mentoringa je besplatna za prijavljene preduzetnike i pravna lica.

Petar Vujovic, mentoring 2

post slika