Predstavnici Opštine Tivat na regionalnoj konferenciji u Skoplju

25 nov 2014

U skopu zajedničkog projekta Savjeta Evrope i Evropske unije pod nazivom „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“, koji ima za cilj poboljšanje pristupa pravima za manjine na raznim nivoima vlasti u skladu sa standardima Savjeta Evrope, u Skoplju će 26. i 27. novembra biti održana prva regionalna konferencija „Zaštita manjina u Jugoistočnoj Evropi“.
Kako je Opština Tivat jedna od 36 opština jugoistočne Evrope koja je dobila sredstva za realizaciju projekta “RE Asistent u nastavi” sa kojim je aplicirala na ovom pozivu, glavna administratorka Jovanka Laličić i savjetnik predsjednika Petar Vujović boraviće na konferenciji u Skoplju tokom koje će i potpisati ugovor o dodjeli bespovratnog granta za implementaciju projekta. Konferencija će pružiti priliku da se po prvi put okupe svi ključni akteri Projekta, a u isto će vrijeme biti i izvanredna mogućnost za specijalizovana tijela Saveta Evrope zadužena za zaštitu manjina da učesnicima omoguće uvid u evropske standarde u ovoj oblasti i u ključne preporuke i instrumente koji stoje na raspolaganju zemljama članicama. Konferencija će takođe poslužiti kao mjesto na kome će predstavnici svih sedam zemalja korisnika Projekta moći da se sastanu i razmjene iskustva, iznesu jedni drugima pitanja sa kojima se svakodnevno suočavaju i predstave i promovišu elemente dobre prakse iz svojih opština i gradova.
Projekat obuhvata sistem grantova koji se daju kao podrška za 36 opština koje bi tu podršku koristile da bi razradile konkretne odgovore i otklonile prepreke koje stoje na putu ostvarivanja prava manjina na lokalnom nivou. Opštine su odabrane u otvorenom postupku na temelju unaprijed utvrđenih kriterijuma. Grant za svaku lokalnu samoupravu ograničen je na najviše 18.000 eura.