AKTIVNOSTI OPŠTINE U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA „INFORMATOR O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA „

25 nov 2014

Opština Tivat, Centar za socijalni rad za opštine Kotor ,Tivat i Budva, Uprava policije i Odjeljenje bezbjednosti Tivat povodom kampanje obilježavanja Dana borbe protiv nasilja nad ženama (25 novembar) pripremili su Informator želeći doprinijeti aktivnostima usmjerenim ka prevenciji i suzbijanju nasilju u porodici, informisati žrtve o njihovim pravima i podstaći ih da nasilje prijave.Posebni cilj kampanje je podizanje svijesti o nasilju koje predstavlja svako ugrožavanje (fizičko,psihičko,seksualno ili ekonomsko) zatim informacije o obavezama institucija da pružaju zaštitu žrtvama nasilja i samim tim sticanje povjerenja žrtve u efikasnost institucija i prevazilaženje straha i patrujahalnog shvatanja porodičnih odnosa kao nečega u šta se ne treba miješati.
- Opština Tivat već treći put zaredom organizuje aktivnosti vezane za podizanje svijesti o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, i posebno Protokolu o postupanju institucija u slučajevima nasilja u porodici.
- Osim Informatora ,opština Tivat u saradnji sa AIKIDO klubom Tivat priremila je i ove godine prezentaciju “Škole samoodbrane za žene” koja će se održati u sali za fizičko Srednje mješovite škole Tivat 26.novembra a koji su prijatelji kampanje , a nakon prezentacije u Trening centru AIKIDO opština Tivat organizuje besplatnu školu samoodbrane za žene za sve građanke Tivta koje žele naučiti osnove tehnike saoodbrane a početak je planiran za 10 decembar Međunarodni dan ljudskih prava.

post slika