PREZENTACIJA ISTRAŽIVANJA POLOŽAJA ROMA I EGIPĆANA U OPŠTINI TIVAT

10 mar 2017

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat formirao je Radnu grupu za pripremu Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u Opštini Tivat.  Za potrebe izrade ovog plana u toku februara 2017 godine sprovedeno je Istraživanje koje je imalo za cilj da ispita potrebe i prioritete RE populacije u opštini Tivat. Članovi Tima za istraživanje, formiranog u okviru Radne grupe, obradili su podatke dobijene istraživanjem. Na čelu Tima za istraživanje  je pedagogica Snežana Kršikapa koja je juče (četvrtak) 09. marta u Opštini Tivat predstavila rezultate istraživanja koje je rađeno za potrebe izrade Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana. Prezentaciji su, pored članova/ica Radne grupe za izradu Lokalnog plana, prisustvovali i predstavnici opštinskih sekretarijata,nevladinih i sportskih organizacija. Rezultati istraživanja pokazali su da se položaj RE populacije u opštini Tivat, u odnosu na prethodni period, znatno poboljšao čemu su doprinijele zajedničke aktivnosti kako Opštine Tivat, institucija sistema koje su se bavile socijalnim pitanjima, vaspitno-obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova, tako i NVO koje se bave pitanjima RE populacije. Istraživanje je dalo uvid i u prioritetne oblasti kojima će se posvetiti značajnija pažnja u Lokalnom planu za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021.godine.