PREZENTACIJA „ISTRAŽIVANJA POTREBA MLADIH” U OPŠTINI TIVAT

23 mar 2017

Rezultati “Istraživanja potreba mladih” predstavljeni su juče (srijeda, 22. mart) u prostorijama Opštine Tivat. Pomenuto istraživanje sprovedeno je u februaru 2017. godine, sa ciljem da se ispitaju prioriteti mladih u opštini Tivat, a za potrebe izrade opštinske Strategije za mlade 2017 – 2021.

Metodologija koja je korišćena obuhvata izradu upitnika koji je distribuiran među više zajednica koje rade sa mladima ili se bave pitanjima mladih. Prikupljanje informacija je izvršeno tokom februara, a analiza podataka je napravljena u martu ove godine. U istraživanju koje je urađeno, učestvovalo je 293 ispitanika a pitanja koja su obuhvaćena upitnikom su se odnosila na: potrebe mladih u Tivtu, obrazovanje, kulturni život, učešće mladih u sportu, kulturi, zapošljavanje i slobodno vrijeme. 

Članovi Tima za istraživanje, formiranog u okviru Radne grupe, obradili su podatke dobijene istraživanjem. Članovi  Tima za istraživanje  bile su Zorica Đurović i Bruna Matijević, koje su iznijele rezultate istraživanja.

Rezultati istraživanja pokazali su da se položaj mladih u opštini Tivat, u odnosu na prethodni period, znatno poboljšao čemu su doprinijele zajedničke aktivnosti kako Opštine Tivat, institucija sistema koje su se bavile pitanjima mladih, vaspitno-obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova, tako i NVO koje se bave pitanjima mladih. Istraživanje je dalo uvid i u prioritetne oblasti koje će biti okosnica u Opštinskoj Strategiji za mlade 2017-2021 godine.

Mladi su dali sugestije za formalno i neformalno obrazovanje, istakli svoje prioritetne probleme, ukazali na aktivnosti koje bi se trebale odvijati u prostorijama namjenjenim mladima i dali predloge za mjere koje lokalna uprava treba da preduzme u cilju poboljšanja života mladihu Tivtu.

Prezentaciji su, pored članova/ica Radne grupe za izradu opštinske Strategije, prisustvovali i predstavnici opštinskih sekretarijata, lokalnih institucija, nevladinih i sportskih organizacija: Turističke organizacije Tivat, JU Srednja mješovita škola “Mladost”, JU OŠ “Drago Milović”, JU Muzička škola Tivat, JPU “Bambi”, Omladinskog kluba Tivat, Internacionalnih škola Arcadia Academy, Knightsbridge School Montenegro, NVO “Alternativni kreativni centar” i predstavnici sportskih klubova.

Istrazivanja za mlade3

Istrazivanja za mlade2

post slika