Prijava zbog nelegalnog deponovanja građevinskog otpada

23 nov 2021

Komunalni inspektori su tokom vikenda, na poziv građana da se na privatnom placu u neposrednoj blizini kružnog toka, na putu ka Radovićima, nalaze kamioni koji vrše nelegalno deponovanje građevinskog otpada, izašli na lice mjesta i zatekli kamione firme „Cijevna komerc“ u prekršaju. Za evidentirani prekršaj komunalni inspektor je Sudu za prekršaje u Kotoru podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica doo 'Cijevna komerc' sa sjedištem u Podgorici i odgovornog lica u pravnom licu, izvršnog direktora, Danila Petrovića iz Podgorice.

Iz Sekretarijata za komunalni i inspekcijski nadzor apeluju na vlasnike privatnih parcela da se savjesno odnose prema svom vlasništvu i ne dozvoljavaju neodgovornim pojedincima i firmama da odlažu otpad na njihovim parcelama, jer se, prema Zakonu o zbrinjavanju otpada, zbrinjavanje vrši na lokaciji koja je za tu namjenu određena prostorno planskim dokumentom, kao i u postrojenjima ili objektima koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom. U suprotnom, prema vlasnicima parcela komunalni inspektori će preduzeti upravne mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Napominju da vođenje upravnog postupka iziskuje dodatne troškove koje je dužan da snosi vlasnik parcele.

Komunalni policajci i inspektori će i u budućem periodu nastaviti sa redovnim kontrolama iz ove oblasti.

post slika