Prijedlog tačaka dnevnog reda XVIII sjednice SO

20 nov 2014

1.Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odvodjenju i precišćavanju otpadnih voda sa područja opštine Tivat – dalje
2.Predlog Odluke o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju – dalje
3.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu i postupanju sa napuštenim i izgubljenim životinjama – dalje
4.Predlog Odluke o uslovima, načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju grobalja – dalje
5.Predlog Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti – dalje
6.Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama – dalje
7.Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivta – dalje
8.Predlog Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse – dalje
9.Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu izvođenja muzike – dalje
10.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje
11.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno Tivat – dalje
12.Informacija o ostvarivanju budžeta za period od 01.01. – 30.09.2014. godine  – dalje
13.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.RS 30/12 – dalje
14.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br RS 16-12 – dalje
15.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu br RS 63/14 – dalje
16.Predlog odluke o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 56 DUP Seljanovo – dalje
17.Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.parc 778/1 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla – dalje
18.Predlog odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 522 k.o. Donja Lastva – dalje
19.Predlog odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o. Tivat – dalje
20.Predlog odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti Lovačkom udruženju Tivat – dalje
21.Odbornička pitanja i odgovori – dalje