Prijedlog tačaka dnevnog reda XVIII sjednice SO

20 nov 2014

1.Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odvodjenju i precišćavanju otpadnih voda sa područja opštine Tivat - dalje
2.Predlog Odluke o dopuni Odluke o javnom vodosnabdijevanju - dalje
3.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu i postupanju sa napuštenim i izgubljenim životinjama - dalje
4.Predlog Odluke o uslovima, načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju grobalja - dalje
5.Predlog Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti - dalje
6.Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama - dalje
7.Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivta - dalje
8.Predlog Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse - dalje
9.Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu izvođenja muzike - dalje
10.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
11.Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno Tivat - dalje
12.Informacija o ostvarivanju budžeta za period od 01.01. - 30.09.2014. godine  - dalje
13.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.RS 30/12 - dalje
14.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br RS 16-12 - dalje
15.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu br RS 63/14 - dalje
16.Predlog odluke o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 56 DUP Seljanovo - dalje
17.Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.parc 778/1 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla - dalje
18.Predlog odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 522 k.o. Donja Lastva - dalje
19.Predlog odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o. Tivat - dalje
20.Predlog odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti Lovačkom udruženju Tivat - dalje
21.Odbornička pitanja i odgovori - dalje