Prijedlog tačaka dnevnog reda XXIII sjednice

23 sep 2015

1.Dopuna Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2015. godinu - dalje
2.Lokalni Plan za razvoj usluga socijalne zaštite 2015-2019 - dalje
3.Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata  - dalje
4.Predlog Odluke o boravišnoj taksi - dalje
5.Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-23.09.2015. godine - dalje
6.Nacrt Odluke o komunalnom redu - dalje
7.Predlog Odluke o naseljima i granicama naselja opštine Tivat - dalje
8.Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva ulica, šetališta i trgova u opštini Tivat - dalje
9.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Krtoli - dalje
10.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Krašići - dalje
11.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Gradiošnica  - dalje
12.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Lepetani  - dalje
13.Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za utvrđiavnje kriterijuma, broja i strukture stanova (kvote) za raspodjelu između oragana lokalne uprave, javnih službi i MUP-a - dalje
14.Zaključak o prenosu ovlašćenja na Komisiju za rješavanje stambenih pitanja za lokalne službenike i namještenike - dalje
15.Zaključak o podnošenju zahtjeva Vladi Crne Gore u vezi Zakona o morskom dobru  - dalje
16.Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju glavnog administratora opštine Tivat - dalje
17.Predlog Odluke o pristupanju kupovine zemljišta - dalje
18.Predlog Odluke o razmjeni zemljišta - dalje
19.Predlog Odluke o ustanovljavanju prava službenosti - dalje