Prikupljeno 980 kg elektronskog odpada

30 okt 2019
Oko 980 kg električnog i elektronskog otpada prikupljeno je tokom 12 dana akcije i otpad je predat ovlašćenom sakupljaču "Hemosan" DOO iz Bara. Akciju su organizovali DOO „Komunalno“ Tivat, u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost i Ministarstvom održivog razvoja i turizma. Prikupljanje ove vrste otpada, zbog velikog interesovanja građana, produženo je sa prvobitnih nedjelju na 12 dana, do 27. oktobra. „Ovo je drugi put da se u Tivtu organizuje akcija prikupljanja ove vrste otpada koji se zbog svojih specifičnosti tretira kao opasan otpad. Cilj nam je da sakupimo što više odbačene računarske opreme, baterija, akumulatora, monitora, televizora, štampača, skenera, tonera za štampače, mobilnih telefona, punjača, računara i drugih sličnih uređaja“, rekao je Boris Lekić iz DOO Komunalno Tivat. post slika