„Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu“

02 dec 2014

Povodom realizacije projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2014. godinu“, Zajednica opština Crne Gore je uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), 01.12.2014. godine u Podgorici u hotelu „City“, organizovala sastanak izbornog panela za program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi na kome su jedinice lokalne samouprave prezentovale prakse sa kojima su konkurisale za najbolju praksu u 2014. godini.

 

Ove godine je za izbor najbolje prakse konkurisalo 10 opština u okviru 4 teme:

1. Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za privlačenje investicija na lokalnom nivou,
2. Transparentnost rada organa lokalne samouprave u funkciji borbe protiv korupcije na lokalnom nivou,
3. Energetska efikasnost u lokalnoj samoupravi i
4. Razvoj i pružanje socijalnih usluga na lokalnom nivou.
Opština Tivat je ove godine konkurisala sa primjerom najbolje prakse pod tačkom 3.Sa temom: „Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz aktivnosti lokalne samouprave“- primjer opštine Tivat. Izborni panel, kojeg sačinjavaju predstavnici Ministarstava, Zajednice opština, Centra za razvoj nevladinih organizacija i OEBS-a, odluku o izboru najbolje prakse će donijeti tokom narednih dana.

Primjer najbolje prakse opštine Tivat prezentovao je Energetski menadžer i savjetnik predsjednika opštine –Petar Vujović.

Primjer najbolje prakse - dalje unapređenje energetske efikasnosti Tivat

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika