PRIZNANJE ZA OPŠTINU TIVAT

07 dec 2016

Opština Tivat sa zadovoljstvom objavljuje da je dobitnik priznanja koje dodjeljuje Zajednica opština Crne Gore, za najbolju praksu u oblasti „Saradnja sa civilnim sektorom u ostvarivanju strateških ciljeva lokalne zajednice“, a nagrađen je projekat „RE asistent i medijator u nastavi“.
U obrazloženju odluke o dodjeli nagrade stoji: „Opština Tivat je realizacijom projekta „RE asistent i medijator u nastavi“ znatno doprinijela većoj uključenosti djece pripadnika RE populacije i poboljšanju uslova za njihovo obrazovanje djece na teritoriji opštine Tivat. Ovim projektom je, između ostalog, za djecu koja pripadaju RE populaciji, angažovan jedan broj asistenata u osnovnoj školi „Drago Malović“. Opština Tivat i NVO „Udruženje Egipćana“ su zajedničkim aktivnostima uspostavili bazu podataka o učenicima RE populacije, a osnovali su i Kancelariju za RE pitanja u kojoj su angažovani obrazovni saradnici koji su sarađivali sa roditeljima, nastavnicima, upravom škole, Centrom za socijalni rad, pedagoškom službom, zatim je organizovana školica za predškolce sa ciljem pripreme za upis na prvu godinu, kao i dodatna nastava za učenike osnovne škole pripadnike RE populacije. Sve ove aktivnosti su doprinijele smanjenju problema jezičke barijere kod djece, rezultati upisa prvaka su značajno poboljšani, i povećan je nivo znanja učenika ostalih razreda osnovne škole. Kao rezultat projekta, ove godine je upisan rekordan broj RE djece u vrtić, osnovnu i srednju školu.“


Nagrađeni projekat prepoznat je kao veoma uspješna praksa, ne samo na nacionalnom već i na međunarodnom nivou, a kao primjer dobre prakse priznat je i od strane Savjeta Evrope i Evropske Unije.
Program „Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori devetu godinu za redom realizuje Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori. Priznanje najbolje prakse ove godine dodjeljeno je u 3 oblasti: Opštini Mojkovac u oblasti „Zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice“, Opštini Pljevlja u oblasti „funkcionisanje jedinica lokalnih samouprava u akcidentnim situacijama“ i Opštini Tivat u oblasti „saradnja sa civilnim sektorom u ostvarivanju strateških ciljeva lokalne zajednice“. Priznanja će biti uručena na svečanosti koja će biti upriličena u ponedjeljak, 12. decembra u Podgorici.