JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA LUČICU KALIMANJ

06 dec 2016

Prezentacija koncesionog akta u okviru Javne rasprave o Nacrtu Koncesionog akta za davanje na koncesiju luke Kalimanj u Tivtu održana je danas u Multimedijalnoj sali opštine Tivat, u prisustvu predstavnika JPMD – Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, predstavnika Opštine Tivat, predstavnika medija i malog broja zainteresovanih građana.

Nakon uvodnog izlaganja i prezentacije nacrta pomenutog dokumenta pomoćnika direktora JPMD Dragana Markovića, uslijedila su pitanja građana koja su se odnosila na nekoliko ključnih tema: potrebu postojanja komercijalnih vezova, trenutno stanje lučice u infrastrukturnom i ekološkom smislu. Prisutni građani istakli su želju da javno preduzeće Komunalno doo Tivat nastaviti gazdovati ovom lukom, kao što je to bio slučaj i do sada.

Svoje mišljenje o predmetnom dokumentu istakli su i predstavnici lokalne uprave, a ista će i zvanično biti dostavljena JPMD. Javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta za lučicu Kalimanj trajaće do 17. decembra i svi zainteresovani se mole da svoja mišljenja i sugestije dostave JPMD do gore pomenutog roka, slanjem email-a na jpmdcg@t-com.me, odnosno dostavljanjem mišljenja u pisanoj formi na arhivu JPMD.