Procjena uticaja na životnu sredinu – procjena za prizvodnju betona preduzeća „Bemax“ d.o.o. iz Podgorice

09 nov 2012

Obavještenje - dalje

DOKUMENTACIJA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA - dalje