PRVA GENERACIJA VRŠNJAČKIH EDUKATORA USPJEŠNO ZAVRŠILA OBUKU

12 nov 2012

Prošle nedelje završena je obuka za I generaciju Vršnjačkih edukatora u organizaciji Opštinske kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih.Trodnevni edukativni seminar  obuhvatio je edukaciju o samoj strukturi radionice, osobinama , vještinama i sposobnostima koje edukator treba da ima da bi mogao uspješno prenositi informacije svojim vršnjacima na kvalitetan i kreativan način.Obuku su uspješno završili:
iz OŠ Drago Milović Igor Šekarić , Luka Reković , Vedran Nikolić , Tamara Miljević; OŠ Branko Brinić Andrea Petrović; SMŠ Mladost Katarina Račeta , Šćepanović Milica , Božić Ana,  Ljubojević Jelena Đurković Nikolina , Aprcović Anđela,  Marjanović Valentina.
Uz stručnu pomoć profesora i pedagoga ,stručnih saradnika Kancelarije pred vršnjačkim edukatorima postavljeni su ciljevi i aktivnosti u narednom periodu koji su u skladu sa planom i programom rada Kancelarije .Posle ove obuke   spremni su da prodube znanja svojih vršnjaka iz različitih oblasti koje obuhvata rad Kancelarije na njima svojstven način kreativno – edukativan.

post slika