Produženje potpune obustave saobraćaja i prekopavanja u ulici Blaža Jovanovića

06 dec 2023

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat obavještava javnost da će zbog završnih radova asfaltiranja puta nakon prekopavanja, a na osnovu Rješenja br. 16-341/23-UPI-249/2 i 16-341/23-UPI-250/2 od 05.12.2023. godine doći do produženja potpune obustave saobraćaja u ulici "Blaža Jovanovića" zbog izvođenja radova na izgradnji kompleksa "Boka Place", faza 2A-2, u sklopu projekta "Porto Montenegro".

Potpuna obustava saobraćaja u predmetnoj ulici će trajati u periodu od 05.12.2023. godine do 09.12.2023. godine.

Za vrijeme potpune obustave saobraćaja, kao alternativni putni pravac koristiće se ulica "Nikole Tesle" dok će vozilima za hitne intervencije biti omogućen prolaz u slučaju potrebe.

Građanima se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

post slika