Javna rasprava o Nacrtu Programa uređenja prostora za opštinu Tivat za 2024. godinu

05 dec 2023

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta Opštine Tivat i Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, predsjednik opštine Tivat donio je zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Programa uređenja prostora za opštinu Tivat za 2024. godinu i stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 05.12.2023. godine, zaključno sa 21.12.2023. godine.

Nacrtom je predviđeno rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, izrada tehničke i druge dokumentacije, komunalno opremanje građevinskog zemljišta, izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i drugih objekata, te rekonstrukcija i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže.

Ukupan iznos sredstava za ovu namjenu iznosi 13.861.000,00 eura, a izvori finansiranja su budžet Opštine Tivat, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, ostala budžetska sredstva i kredit KFW banke.

U Programu uređenja prostora za narednu godinu, za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u 2024. godini predviđena su izdvajanja u visini od 2.000.000,00 eura, a za izradu tehničke dokumentacije 355.000,00 eura. Program uključuje, između ostalih, konkursno rješenje za objekat policijske stanice i Službe zaštite i spašavanja, izradu glavnog projekta rekonstrukcije sportske dvorane, te izradu dokumentacije za izgradnju novih saobraćajnica u više tivatskih naselja.

Za saobraćajnu i ostalu javnu infrastrukturu Opština Tivat će naredne godine izdvojiti 7.136.000,00 eura, od čega za izgradnju novih saobraćajnica 3.475.000,00 eura. U planu su izgradnja saobraćajnice S6 (DUP Župa Češljar), Pod Kuk – Faza I,  Mažina – Markuševina, nove saobraćajnice u Donjoj Lastvi, Ruljini i Gornjem Kalimanju, ali i izgradnja II faze Šetališta Belani, za šta je predviđeno 800.000,00 eura. Za asfaltiranje, adaptaciju i modernizaciju postojećih saobraćajnica biće izdvojeno 1.000.000,00 eura. U programu za 2024. godinu su i krov na objektu “Šoping centra” na Seljanovu, obnova sportskih terena i igrališta, izgradnja svlačionica na pomoćnom terenu FK Arsenal, proširenje javne rasvjete…

Za rekonstrukciju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže planirana su sredstva u iznosu od 4.370.000,00 eura. Program uključuje vik mrežu u Radovićima, Gradiošnici, Mažini i Ruljini, kao i izgradnju nove mreže finansirane preko KFW Banke.

Ukoliko Direkcija za investicije ne bude u mogućnosti da realizuje određene projekte, sredstva će preusmjeriti ka realizaciji drugih investicionih projekata u skladu sa budžetom.

Opština Tivat će u 2024. godini aplicirati za različite projektne pozive EU, što će dodatno relaksirati budžet Opštine i usmjeriti sredstva na druge projekte, značajne za grad i građane.

Nacrt Programa uređenja prostora za 2024. godinu možete pogledati ovdje.

post slika