„Program za razvoj turizma uz smanjenje emisija gasova sa efektima staklene bašte“ Towards Carbon Neutral Tourism

03 dec 2014

U sali za sastanke Opštine Tivat juče je održan inicijalni sastanak povodom početka implementacije projekta “Program za razvoj turizma uz smanjenje emisija gasova sa efektima staklene baste”-Towards Carbon Neutral Tourism. Sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine Tivat: Tatjana Jelić, Jovanka Laličić, Zorica Gverović, Petar Vujović, Biljana Krivokapić, Dubravka Koparan, Ivona Petrović i Zvonimir Dubravčić, tehnički direktor D.O.O. Komunalno Tivat Tonko Lukšić kao i predstavnici UNDP-a Dragana Čenić i Nikola Perović.
Projekat sprovode UNDP, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i GEF (Global Environment Facility). Opština Tivat je aktivan učesnik projekta koji će uz budžet od 3,090,000 USD (GEF), smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte u sektoru crnogorskog turizma. Projekat će direktno podržati četiri od sedam prioritetnih oblasti identifikovanih u Strategiji održivog razvoja Crne Gore (MSSP), a to su:

1) održiva mobilnost kroz odgovarajući menadžment u transportu;
2) održivi turizam kao vodeći ekonomski sektor;
3) održivi urbani razvoj, i
4) unaprijeđeno racionalno korišćenje energije, veća upotreba
energije iz obnovljivih izvora.

Krajnji cilj projekta je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte iz turističkog sektora Crne Gore. To će se ostvariti podsticanjem transformacije turističkog sektora ka putovanjima i turizmu koji su neutralni u smislu emisija CO2, smanjenjem upotrebe energije i korišćenja transporta unutar i oko novih „greenfield“ razvojnih projekata, pružanjem pomoći turističkoj industriji u identifikovanju i implementaciji isplativih opcija za mitigaciju u sektorima turizma i smještaja, kao i uvođenjem sistema kompenzacije za proizvodnju CO2.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

post slika