Projekat FTTH mreže u naselju Seljanovo opština Tivat

11 sep 2019

Obavještenje o javnoj raspravi - dalje

Elaborat - dalje

Rješenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - dalje

Obavještenje - dalje