PROMOCIJA AKCIJE ,,MI STVARAMO LIDERE”

09 okt 2017

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja u saradnji sa JU SMŠ ,,Mladost” pokrenuli su akciju  “MI STVARAMO LIDERE”, u cilju promovisanja mladih u opštini Tivat. Pomenuta akcija odnosi se na promociju najuspješnijih mladih iz različitih oblasti društvenog života, kao što su obrazovanje, sport, kultura....

U dvorištu škole postavljen je bilbord sa fotografijama najuspješnijih učenika/ca koji su nosioci najprestižnijeg državnog priznanja diplome Luča za 2016/2017 godinu. Na ovom bilbordu  fotografije  će se ažurirati tokom cijele godine zavisno od  uspjeha mladih.

Ovo je jedna od aktivnosti koju će nadležni Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja sprovoditi ubuduće, a koja je uvrštena i u Opštinsku strategiju za mlade 2017-2021.

bilbord

post slika