Prostorno urbanistički plan Tivta

10 sep 2010

Tekstualni dio PUP-a – detaljnije PDF

GENERALNO RJEŠENJE – GRAFIKA

 • Teritorialna podjela opstine Tivat – PDF
 • Konstante prostornog razvoja – PDF
 • Koncept mreže naselja – PDF
 • Plan šire namjene – PDF
 • Planopšte namjenePDF
 • Prostorni koncept razvoja objekata javnih funkcija – PDF
 • Mreže infrastrukturnih sistema – PDF
 • Plan seizmičke mikro reonizacije – PDF
 • Plan detaljne namjene – PDF
 • Saobraćaj – PDF
 • Plan vodosnabdijevanja – PDF
 • Plan odvodnjavanja – PDF
 • Plan energetike – PDF
 • Plan telekomunikacionih mreža – PDF
 • Plan uređenja zelenih površina – PDF
 • Zaštita životne sredine – PDF
 • Režimi zaštite kulturne i prirodne baštine – PDF
 • Režimi uređenja prostora – PDF
 • Mjere zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i značaja za odbranu zemlje – PDF
 • Teritorijalna planska podjela prostora – PDF
 • Plan šire namjene u postplanskom periodu – PDF

 

DETALJNA RAZRADA  – GRAFIKA

 • Plan detaljne namjene površina – legenda – PDF
 • Plan detaljne namjene površina – podjela – PDF
 • Plan detaljne namjene površina – teritorijalna planska podjela – PDF
 • List 1-Plan namjene površina – PDF
 • List 2-Plan namjene površina – PDF
 • List 3-Plan namjene površina – PDF
 • List 4-Plan namjene površina – PDF
 • List 5-Plan namjene površina – PDF
 • List 6-Plan namjene površina – PDF
 • List 7-Plan namjene površina – PDF
 • List 8-Plan namjene površina – PDF
 • List 9-Plan namjene površina – PDF
 • List 10-Plan namjene površina – PDF
 • List 11-Plan namjene površina – PDF
 • List 12-Plan namjene površina – PDF
 • List 13-Plan namjene površina – PDF
 • List 14-Plan namjene površina – PDF
 • List 15-Plan namjene površina – PDF