Prostorno urbanistički plan Tivta

10 sep 2010

Tekstualni dio PUP-a - detaljnije PDF

GENERALNO RJEŠENJE - GRAFIKA

 • Teritorialna podjela opstine Tivat - PDF
 • Konstante prostornog razvoja - PDF
 • Koncept mreže naselja - PDF
 • Plan šire namjene - PDF
 • Planopšte namjene - PDF
 • Prostorni koncept razvoja objekata javnih funkcija - PDF
 • Mreže infrastrukturnih sistema - PDF
 • Plan seizmičke mikro reonizacije - PDF
 • Plan detaljne namjene - PDF
 • Saobraćaj - PDF
 • Plan vodosnabdijevanja - PDF
 • Plan odvodnjavanja - PDF
 • Plan energetike - PDF
 • Plan telekomunikacionih mreža - PDF
 • Plan uređenja zelenih površina - PDF
 • Zaštita životne sredine - PDF
 • Režimi zaštite kulturne i prirodne baštine - PDF
 • Režimi uređenja prostora - PDF
 • Mjere zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i značaja za odbranu zemlje - PDF
 • Teritorijalna planska podjela prostora - PDF
 • Plan šire namjene u postplanskom periodu - PDF

 

DETALJNA RAZRADA  - GRAFIKA

 • Plan detaljne namjene površina - legenda - PDF
 • Plan detaljne namjene površina - podjela - PDF
 • Plan detaljne namjene površina - teritorijalna planska podjela - PDF
 • List 1-Plan namjene površina - PDF
 • List 2-Plan namjene površina - PDF
 • List 3-Plan namjene površina - PDF
 • List 4-Plan namjene površina - PDF
 • List 5-Plan namjene površina - PDF
 • List 6-Plan namjene površina - PDF
 • List 7-Plan namjene površina - PDF
 • List 8-Plan namjene površina - PDF
 • List 9-Plan namjene površina - PDF
 • List 10-Plan namjene površina - PDF
 • List 11-Plan namjene površina - PDF
 • List 12-Plan namjene površina - PDF
 • List 13-Plan namjene površina - PDF
 • List 14-Plan namjene površina - PDF
 • List 15-Plan namjene površina - PDF