RADIONICA O KONCEPTU KLASTERA U ČETVRTAK

05 dec 2016

Radionica pod nazivom „Prednosti udruživanja u klastere i eko-sertifikacije smještajnih kapaciteta“ biće održana u četvrtak, 8. decembra 2016. godine, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 11 časova. Cilj radionice je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa konceptom klastera i glavnim karakteristike klasterskog udruživanja, kao i sa nacionalnim pravnim i institucionalnim okvirom i mogućnostima za pripremu projekata. Takođe, ovom prilikom obaviće se predstavljanje procesa i benefita eko-sertifikacije smještajnih kapaciteta u Tivtu.
Radionica se organizuje u partnerstvu sa Opštinom Tivat u okviru projekta “Unapredjenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori”, koji zajednički finansiraju i sprovode Ministarstvo ekonomije, Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština Bijelo Polje i Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP).

Agenda - dalje