Radionica povodom implementacije Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018

13 mar 2015

Savjetnik predsjednika za međunarodnu saradnju i ekonomski razvoj Petar Vujović i članica Tima za implementaciju projekata Ivona Petrović juče su prisustvovali radionici koja je održana u Bečićima povodom implementacije Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018.
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i Britanski savjet, uz ko-finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade u Podgorici, u okviru projekta ,,lnformisanje o procesu pristupanja EU i IPA programima u Crnoj Gori" su bili organizatori jednodnevne radionice za predstavnike lokalnih samouprava za južnu regiju Crne Gore. Cilj radionice je bio da identifikuje i unaprijedi ulogu predstavnika lokalnih samouprava zaduženih za komunikaciju procesa evropske integracije koji će u partnerstvu sa Vladom i resornim ministarstvima u narednom periodu imati ključnu ulogu u kontinuiranom i blagovremenom informisanju građana o vrijednostima, koristima i obavezama integracijskog procesa i članstva u EU.
Služba predsjednika