Raspisan tender za novu školu i vrtić u Radovićima

05 maj 2022

Uprava javnih radova Crne Gore danas je objavila tender vrijedan 3.9 miliona eura, za izvođenje radova na izgradnji nove zgrade osnovne škole i vrtića u Radovićima.

Radovi se izvode prema projektu koji je izradio “Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, a koji je revidovan od strane “Arhitektonika” d.o.o. Nikšić. Rok za izvođenje radova je 18 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, dok je rok za uvođenje u posao 15 dana od prijave gradnje. Garantni rok na radove je minimum 24 mjeseca od dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Postojeći objekat izgrađen je nakon zemljotresa 1979. godine kao donacija Švajcarske Vlade. Neuslovna zgrada je godinama prokišnjavala i uprkos brojnim naporima Opštine Tivat, MZ Krtoli i školskog odbora nije mogla da ispuni potrebe osnovaca iz Krtola.

Opština Tivat uložila je sredstva za izradu projekta izgradnje novog objekta, u okviru kojeg je planirana osnovna škola, muzička škola i vrtić. Procijenjena vrijednost objavljenog tendera je 3.930.000,00 €, bez uračunatog pdv-a, sa rokom za predaju ponuda do 07.06.2022. godine. Ovo će biti pojedinačno najveća investicija u neki objekat za obrazovanje u Tivtu u posljednjih nekoliko decenija, pored nove zgrade muzičke škole u centru, koja je otvorena 2011. godine.

post slika

Galerija