Održan sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje na temu požarne sezone

06 maj 2022

U multimedijalnoj sali Opštine Tivat juče je održan sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje, a glavna tema bila je priprema lokalnih organa i službi za požarnu sezonu.  Predsjednik opštine Željko Komnenović istakao je da je u polju pripreme i prevencije neophodan proaktivan pristup i da službe, dobrovoljna društva, ali i drugi organi, moraju preduzeti sve mjere i aktivnosti koje su moguće prvenstveno na lokalnom nivou.

Komnenović se osvrnuo požarni incident koji je tokom proteklog vikenda izbio na području Vrmca i izrazio zabrinutost zbog izostanka vazdušne podrške od strane državnih organa, što je zbog nepristupačnosti terena u velikoj mjeri onemogućilo pripadnike tivatske Službe zaštite da adekvatno intervenišu. Kako bi se pripremili za predstojeću sezonu, Služba zaštite u saradnji sa tivatskim dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Komunalnim preduzećem, sprovešće akciju krčenja i čišćenja protivpožarnih puteva na području Vrmca i Luštičkog poluostrva.

Opština Tivat uskoro će izdati naredbu o zabrani loženja i paljenja vatre u ljetnjem periodu, a planirano je i otvaranje dva dodatna patrolna punkta u centru grada. Takođe, donijeta je odluka o uvođenju 24-časovnih dežurstava u DVD „Krtoli“ tokom ljeta, koja će obavljati 8 dobrovoljaca, a za šta će Opština izdvojiti novčana sredstva. Predsjednik opštine je kazao da će Tivtu tokom ljeta biti neophodna puna podrška i angažman svih DVD-a i da je Opština spremna da im, u te svrhe, iz budžetske rezerve obezbjedi određene novčane naknade. Tim društvima biće ustupljen i dio opreme Službe zaštite, nakon prijema nove koja je obezbjeđena sredstvima Japanske donacije.

Načelnica područne jedinice Direktorata za vanredne situacije MUP CG Lidija Petrone Kolar na sastanku je saopštila da je izostanak vazdušne podrške posljedica velikih problema sa osiguranjem letjelica i da se očekuje registracija jednog helikoptera do 15. juna, od kada bi trebao biti na raspolaganju i jedan „air tractor“. Osim toga, Kolar je najavila i da će krajem maja u Podgorici biti održana konferencija, a sredinom juna i vježbe za opštine Tivat, Kotor i Herceg Novi povodom projekta BALANCE – velike međunarodne terenske vježbe na temu zemljotresa, koja će se u oktobru održati u Bokokotorskom zalivu.

Jučerašnjem sastanku prisustvovao je i inspektor u Direktoratu za zaštitu i spašavanje MUP CG Sreten Roganović, koji je savjetovao niz mjera, s naglaskom na provjeru hidrantne mreže na teritoriji opštine i kontrolni pregled kompletne protivpožarne opreme. On je naveo da je pohvalno što je na teritoriji Boke Kotorske aktivan veliki broj dobrovoljnih društava gdje je trenutno na raspolaganju preko 250 službenika i dobrovoljaca, kao i 55 vozila, a podsjetio je i da je pored postojećih brojeva za hitne pozive, uvijek dostupan i evropski broj za vanredne situacije 112.

Predsjednik opštine Komnenović kazao je da je dobro što Opština i Porto Montenegro imaju saradnju u polju zaštite i spašavanja, međutim istakao je da protivpožarni sistemi u tivatskim marinama nisu na zadovoljavajućem nivou, što pokazuje i slučaj velikog požara koji je izbio u marini Navar, te da su za smanjivanje ovih rizika hitno potrebna sistemska rješenja na nivou Vlade Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova. Članove Tima upoznao je sa aktivnostima koje Opština sprovodi u saradnji sa MUP-om na realizaciji projekta izgradnje zajedničke zgrade Vatrogasnog doma i policije u Tivtu, te da je tim povodom najavljena i posjeta ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića.

Iz tivatskog Crvenog krsta ukazano je na problem sa lošom izolacijom i prisustvom vlage u podrumskim prostorijama Dnevnog centra na Seljanovu, koje organizacija koristi kao magacinski prostor, što otežava rad i uzrokuje materijalnu štetu. Potpredsjednik opštine Goran Božović tim povodom predložio je da izvođač radova koji je gradio zgradu, budući da je pod garantnim rokom, Crvenom krstu uplati sredstva za iznajmljivanje drugog magacinskog prostora za odlaganje robe, sve dok postojeći ne sanira i dovede u ispravno stanje.

post slika

Galerija