REAGOVANJE SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST I ZELENOG TIMA

10 apr 2018

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i Zeleni tim, strogo osuđuju nemili incident izlivanja nafte u dijelu tivatskog zaliva, na potezu od Hotela Palma do Porto Montenegra, koji se desio u subotu, 7. aprila, te pozivaju institucije da preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se počinalac identifikovao i adekvatno kaznio. Takođe, ovaj Sekretarijat će biti u komunikaciji sa nadležnim institucijama povodom nastale situacije i pratiti tok i ishod iste. Ovom prilikom pozivamo i građane na odgovornije ponašanje u pogledu zaštite životne sredine kako bi se ubuduće izbjegli ovakvi i slični slučajevi zagađenja. Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost permanentno obavlja posao u skladu sa svojim nadležnostima, što će nastaviti i ubuduće.