PREDSJEDNICI OPŠTINE TIVAT PRIZNANJE ZA JAČANJE DIJALOGA LOKALNE UPRAVE I ROMSKE ZAJEDNICE

10 apr 2018

U Evropskom Parlamentu u Briselu je 8. aprila 2018. godine obilježen Svjetski dan Roma, gdje je između ostalog, upriličena svečanost dodjeljivanja priznanja predsjednicima opština iz 5 zemalja (Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Makedonije) koji su svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedili položaj romske i egipćanske manjine u svojim opštinama. Cilj projekta “Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj”, u okviru kojeg je objavljen konkurs za uručivanje priznanja gradonačelnicima, odnosno predsjednicima opština, je uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka, kao i uspostavljanje konstruktivnog sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija

Predsjednici opštine Tivat Snežani Matijević uručeno je priznanje za jačanje dijaloga između opštine i romske zajednice i predstavlja primjer dobre prakse kada je u pitanju unapređenje položaja romske i egipćanske manjine. Na ceremoniji u Briselu, nagradu joj je uručila Soraya Viola Helena Post, poslanica u Evropskom Parlamentu, zadužena za manjinska prava. U navedenom konkursu za Crnu Goru učestvovalo je ukupno 6 opština: Bar, Berane, Herceg Novi, Nikšić, Podgorica i Tivat.

NVO Mladi Romi, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Zavod za zapošljavanje Crne Gore I Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, donijeli su odluku da je na osnovu pristiglih prijava i propratne dokumentacije šest lokalnih samouprava (Bar, Berane, Herceg Novi, Tivat, Podgorica i Nikšić)

“Projekat “RE asistent i medijator u nastavi” finansiran je od strane Savjeta Evrope i Evropske unije kroz projekat “Unapređivanje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi”. Ovaj projekat pokazao se izuzetno usoješnim. Njegov cilj je unaprijeđenje uslova za edukaciju RE djece uz angažovanje RE asistenta i medijatora u nastavi. U sklopu navedenog projekta, u 2015. godini, Opština Tivat je u saradnji sa JU Osnovnom školom “Drago Milović” obezbijedila prostorije za rad Kancelarije za RE asistenta i medijatora u nastavi, koja je uz finansijsku podršku iste nastavila sa radom i nakon isteka projekta finansiranog od strane Savjeta Evrope. Trenutno osnovnu školu pohađa nešto više od 80 djece iz RE populacije. Želim istaći i da smo u protekloj godini usvojili Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2017-2021”, ali i nastavili sa nizom aktivnosti koji za cilj imaju pružanje podrške zajednici Roma i Egipćana u Tivtu – kazala je prilikom uručenja nagrade predsjednica Opštine Tivat.

Opština Tivat kontinuirano sarađuje sa osnovnim i srednjim školama u Tivtu, predškolskom ustanovom Bambi, NVU Udruženje Egipćana, kao i sa Domom zdravlja Tivat koji je sprovodio imunizaciju, vakcinaciju i edukaciju na terenu, a sve u cilju inkluzije RE populacije u oblasti obrazovanja i ostalih društvenih aspekata.

Nagrada Mladi romi 2

post slika