Rekonstrukcija obale Seljanovo , „Sea Trade“ d.o.o. iz Kotora

16 mar 2018

 

Obavještenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat - PDF

Elaborat na koji je data saglasnost - PDF

Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat - PDF

Elaborat - PDF

Obavještenje- dalje

Rješenje- PDF

Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF