Rezultati redovnog praćenja pojave i razvoja populacije maslinine muve

24 aug 2012

Na osnovu rezultata redovnog praćenja pojave i razvoja populacije maslinine muve na odabranim lokalitetima na teritoriji Boke (i čitavog crnogorskog primorja) i obrade podataka sa terena (izvještaji i uzorci plodova), prof.dr.Snježana Hrnčić uputila  je maslinarima preporuku za sprovođenje hemijske zaštite od ove štetočine:
Tretirati cijela stabala nekim od preparata na bazi Dimetoata (Perfektion ili Sistemin) u koncentraciji od 0,1 do 0,15 % (10 do 15 ml u 10 l vode) ili Decis 2,5 EC u koncentraciji 0,03 do 0,05 % (3 do 5 ml u 10 l vode).


U slučaju tretiranja i Buminalom (biljni proteinski mamac - atraktant), ne treba prskati čitava stabla, već samo dio krošnje, sa južne strane. Buminal koristiti u koncentraciji 1% (u 10 l pripremljenog rastvora dodati 100 ml Buminala).
Tretiranje treba obaviti u ranim jutarnjim satima i po mogućnosti odmah.
Molimo vas da ovu preporuku shvatite ozbiljno i postupite u skladu sa uputstvom, te da informaciju prenesete maslinarima u svom kraju, a mi ćemo, putem mejla, ličnim kontaktom i putem medija obavijestiti javnost o potrebi zaštite.
U ime Maslinarskog društva ,,Boka’’, srdačan pozdrav,
Vesna Đukić, i.d.
Maslinarsko društvo ,,Boka''-Boka Kotorska
Crna Gora, 85320 Tivat, Nikole Đurkovića 2
Mob.tel: +382 67 201 732