SO 27.08.2012

28 avg 2012

1. Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije – dalje       

2. Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat – dalje
 
3. Odluke o imenovanju Komisije za izradu nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat – dalje

4. Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP „Komunalno“ Tivat – dalje

5. Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta  JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje

6. Odluke o dopuni Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2012 godinu – dalje