SO 27.08.2012

28 aug 2012

1. Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije - dalje       

2. Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat - dalje
 
3. Odluke o imenovanju Komisije za izradu nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat - dalje

4. Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta JP „Komunalno“ Tivat - dalje

5. Odluke o davanju saglasnosti na izmjene Statuta  JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

6. Odluke o dopuni Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2012 godinu - dalje