Sajam neprofitnih ideja

30 sep 2013

Glavni administrator opštine Tivat Jovanka Laličić i savjetnik predsjednika Petar Vujović, uzeli su učešće na Prvom prekograničnom forumu o međusektorskim parnerstvima i društveno odgovornom poslovanju i prvom prekograničnom  Sajmu neprofitnih ideja koji su se održali u petak, 27.09.2013 godine. u Nikšiću. Ovi događaji predstavljaju poslednju aktivnost projekta „Partnerstvo za održivost“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Smart kolektivom iz Beograda ( Projekat je podržan od strane Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora).

Na Sajmu neprofitnih ideja učesnici su imali jedinstvenu priliku da se upoznaju sa aktivnostima dvadeset nevladinih organizacija iz opština Bijelo Polje, Nikšić, Pljevlja, Rožaje, Prijepolje, Novi Pazar i Užice, kao i njihovim idejama od značaja za razvoj lokalnih zajednica a koje mogu biti realizovane u saradnji sa biznis sektorom i javnim sektorom. Takođe  u okviru Foruma o međusektorskim partnerstvima i društveno odgovornom poslovanju, koji je uslijedio nakon obilaska Sajma, međunarodni/e i domaći/e eksperti/kinje u oblasti međusektorskih partnerstava i društveno odgovornog poslovanja iz javnog, civilnog i biznis sektora diskutovali su o ulozi međusektorskih partnerstava i društveno odgovornog poslovanja u obezbjeđivanju održivosti zajednica te o ulozi medija u promovisanju i razvoju ovih koncepata.

 

KABINET PREDSJEDNIKA