SAMOSTALNI/A REFERENT/ICA ZA KNJIGOVODSTVO I LIKVIDATURU

13 okt 2016
  • Interni oglas unutar Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa unutar organa - dalje
  • Interni oglas između organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa - dalje