SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE

08 jun 2016
  • Interni oglas između organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
  • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa - dalje