SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – PRAVNI/A ZASTUPNIK/CA OPŠTINE

08 jun 2016
  • Javni oglas za potrebe Direkcije za imovinu - dalje
  • Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa - dalje
  • Izvještaj o provjeri sposobnosti - dalje
  • Izvještaj o ocjenjivanju kandidata - dalje
  • Rang lista za izbor kandidata - dalje
  • Odluka o izboru kandidata - dalje