Saopštenje

19 dec 2019

Povodom manifestacije “Zimska Bajka 2020” i organizovanog dočeka Nove Godine, Predsjednik opštine je donio Rješenje o produžetku radnog vremena za sve ugostiteljske objekte i to:

- Dana 24.12.2019. godine do 03:00 časa - Dana 31.12.2019. godine do 03:00 časa - Dana 01.01.2020. godine do 03:00 časa - Dana 02.01.2020. godine do 03:00 časa - Dana 06.01.2020. godine do 03:00 časa

Granične vrijednosti buke od muzičkih uređaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u zoni mješovite namjene Tivat-centar ispod magistrale ne smiju prelaziti navedene vrijednosti shodno Rješenju o utvrđivanju akustičkih zona u Opštini Tivat kako slijedi:

- dnevna buka od 07-17 časova  60db - večernja buka od 19-23 časa   60db - noćna buka od 23-07 časa  50db