Saopštenje iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove Opštine Tivat

11 jan 2012

Obavještavamo zainteresovanu javnost  da je otvorena javna rasprava povodom Nacrta odluke o donošenju Glavnog projekta vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu i Nacrta odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva koje je Skupština opštine Tivat usvojila na zasijedanju održanom 29. decembra 2012. godine.
Javna rasprava će se održati shodno utvrđenom Programu i traje do 04. februara 2012. godine.
Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu dostaviti  na e-mail adresu tivat@t-com.me , direktno Sekretarijatu za komunalno stambene  poslove i saobraćaj ili na pisarnici Opštine Tivat .

Nacrt odluke o donošenju Glavnog projekta vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu

Nacrt odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva