SAOPŠTENJE SEKRETARIJATA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

08 nov 2017

U saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore

Projekat pod nazivom Nacionalni koordinator za učenje odraslih, radni plan: Crna Gora realizovan je od novembra 2015. do novembra 2017. godine s ciljem podizanja svijesti građana, posebno onih s nedovoljno razvijenim vještinama i niskim kvalifikacijama, o značaju učešća u aktivnostima cjeloživotnog učenja, promovisanja obrazovanja odraslih s aspekta zapošljavanja i ličnog razvoja, posebno nisko kvalifikovanih osoba. Jedan od važnih ciljeva projekta odnosio se i na podizanje svijesti stručne javnosti o važnosti promovisanja obrazovanja odraslih i njegovog boljeg pozicioniranja u obrazovnoj politici Crne Gore.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije. Na osnovu ovog projekta uređena je Analiza sistema obrazovanja odraslih u Crnoj Gori kojom je obuhvaćena i opština Tivat. U navedenoj analizi za opštinu Tivat stoji: ,,Opština Tivat je uspostavila saradnju s ustanovama uključenim u profesionalnu obuku. Sa ZOPT-om (Centar za obrazovanje i trening) je uspostavila kontinuiranu saradnju u vezi s obrazovanjem, osposobljavanjem i sticanjem ključnih vještina za lica s evidencije Zavoda za zapošljavanje − Kancelarija Tivat. Dosadašnjim projektima obuhvaćena su nezaposlena lica s evidencije Zavoda za zapošljavanje − biro rada Tivat (nekvalifikovani i radnici pogođeni procesima privatizacije), ostale grupe koje se teško zapošljavaju, kao i grupe s problemima prilagođavanja (dugoročno nezaposleni, pripadnici RE populacije i drugi) i lica sinvaliditetom.

Takođe, Opština Tivat je kroz saradnju sa ZOPT-om, organizovala razne kurseve za sticanje vještina: kurs engleskog jezika, kurs računara, obuke za zanimanje „izrađivačica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita“, radionica filcanja, radionica dekupaž tehnike, škole crtanja i slikanja. Nakon navedenih aktivnosti su organizovane i izložbe radova. Polaznici su učestvovali na sajmovima, manifestacijama i u humanitarnim akcijama u organizaciji Opštine. U saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine realizovane su radionice za izradu kutija za odlaganje papira i limenki za reciklažu (za institucije i škole). Takođe Opština je naručila određeni broj suvenira i pomogla prilikom organizacije štanda za prodaju suvenira iz kreativnih radionica u toku ljetnje sezone. Opština je organizovala obuke za zanimanja: pomoćni kuvar, sobar, poslovni administrator, kao i seminare za mlade (konflikti, predrasude, komunikacija, PowerPoint prezentacije, izrada prezentacije na temu − Moj grad Tivat) i seminar podrške razvoja ženskog preduzetništva.

Namjera Opštine Tivat jeste da kroz buduće programe obrazovanja odraslih i njihovo sticanje vještina zadovolji potrebe tržišta rada, povećanjem broja obuka za turističko-ugostiteljsku struku, građevinska zanimanja, povećanjem broja kurseva stranih jezika, seminara za razvoj preduzetništva i pisanje projekata.''