Saopštenje – Tender za rekonstrukciju kotlovskog sistema u Domu Gracija Petković

02 feb 2015
Nastavljajući sa realizacijom planiranih aktivnosti iz Trogodišnjeg programa unapređenja energetske efikasnosti za opštinu Tivat, u sklopu projekta međuopštinske saradnje u oblasti unapređenja energetske efikasnosti dana 30.01.2015. godine raspisan je Tender br. EuropeAid/133-339/L/ACT/ME - 2013/335-263/08, za rekonstrukciju kotlovskog sistema za grijanje i hlađenje kroz instalaciju energetski efikasnih pumpi u Domu „Gracija Petković“. Tender je raspisan od strane vodećeg partnera na projektu-opštine Bar, a objavljen je u dnevnim listovima „Vijesti“ i „Pobjeda“. Svi zainteresovani ponudjači oglas, uslove i kompletnu dokumentaciju mogu preuzeti na sajtu projekta www.imeen.me kao i na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore www.ujn.gov.me. Rok za dostavu ponuda je 23.03.2015. godine do 12:00 h.
Tender se sprovodi po pravilima EU u okviru projekta „Unaprijeđenje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu, kofinansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore. Sredstvima od ovog projekta pored rekonstrukcije kotlovskog sistema za grijanje i hlađenje u Centru za kulturu, biće izrađen Lokalni energetski plan Opštine Tivat za period od deset godina, te će se izvršiti i energetski pregled Javnih objekata većih od 500m2 u našoj opštini. Kao finalni razultat ovog projekta, planirano je formiranje Regionalne kancelarije za energetsku efikasnost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 667.225,00€. Partneri na projektu su još Opštine: Kotor, Budva, Bar, Ulcinj i Prijestonica Cetinje dok su pridruženi partneri Opština Herceg Novi i Gorska lokalna energetska agencija iz Slovenije (GOLEA).
 
Petar Vujović
Energetski menadžer