Saopštenje

26 apr 2012

"Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj Opštine Tivat obaviještava korisnike usluga javnog prevoza, da je na inicijativu i uz subvenciju Opštine, obezbijeđeno, da prevoznik BLU-LINE D.O.O. Herceg Novi koji vrši linijski prevoz putnika u Opštini Tivat, dopuni red vožnje na liniji Tivat - Radovići - Plavi Horizonti - Tivat sa sledećim polascima:

Polazak iz Radovića za Tivat u 18 časova, i
Polazak iz Tivta za Radoviće u 19 časova.

Dopunjeni red vožnje primjenjuje se od 03.maja 2012.godine. "