OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I PITANJA MLADIH TIVAT OBILJEŽILA EVROPSKI DAN INFORMISANJA MLADIH POSTAVLJANJEM INFO TABLI U ŠKOLAMA

25 apr 2012

Opštinska kancelarija poklonila je  školama Drago MIlović i Branko Brinić, kao i Srednjoj školi  info table  i na taj način obilježila  Evropski   dan informisanja mladih.
Kampanja ima za cilj podizanje svijesti među mladim ljudima, donosiocima odluka i medijima o pravu mladih na informisanje, kao ključnom preduslovu za ostvarenje njihovih prava.

Opštinska Kancelarija će nastaviti i dalje da u skladu sa cjelom kampanjom koju je pokrenula i Nacionalna Kancelarija za mlade posveti informisanju mladih kroz sledeće akcije:

-    Postavljanje info tabli u Srednjoj školi i osnovnim školama i na taj mačin unaprijediti mrežu opštinske kancelarijei mladih i info tačaka u školama.
-    tradicionalno proslavljanje rođendana Kancelarije ove godine biće u skladu sa kampanjom, tako da će se  organizovati okrugli sto sa temom „Informisanje o razvojnom putu Opštinske kancelarije i stepenu informisanja mladih o radu kancelarije“
-    Udruženjima roditelja obrazovnih institucija u gradu biće dostavljene brošure sa informacijama  rada Kancelarije, u saradnji sa Đačkim parlamentima škola