Saopštenje za javnost

20 nov 2014

Danas su u posjeti opštini Tivat boravili Leon Gjokaj, Generalni direktor Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Sokolj Beganaj Viši savjetnik u Ministarstvu. U zgradi opštine održan je tim povodom radni sastank . Ispred opštine Tivat prisustvovali su Jovanka Laličić, Glavna administratorka i Bosiljka Radonjić, Sekretarka Sekretarijata za upravu i društvane djelatnosti i u ime nevladine organizacije „Udruženje Egipćana“ njen Predsjednik Džafer Brahimi.
Na sastanku su razmotrene teme koje se odnose na pitanja Roma i Egipćana u opštini Tivat a u sklopu realizacije nacionalne i lokalne strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana. Razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima koje je opština Tivat realizovala, o problemima sa kojima se susreće ova populacija, daljim planovima i posebno o mogućnostima zajedničkih akcija i projekata Ministartva i Opštine.
Zaključeno je da je pored dobrih rezultata postignutih posebno u oblasti obrazovanja , moguć veći napredak i u drugim oblastima kao što su zdravstvo, stambena problematika, edukacija odraslih i t.d. Istaknuta je potreba da opština podnosi Ministartsvu godišnje izvještaje o realizovanim akltivnostima kao i da donosi godišnje akcione planove radi realizacije Lokalnog plana inkluzije RE populacije 2011-2015. Predstavnici Ministarstva su istakli mogućnost da se opština Tivat i dalje uključuje kao partner Ministarstvu u projektima koji se realizuju iz fondova EU.

post slika