SASTANAK “MLADI SU PRIORITET CRNE GORE” – POSTAVLJANJE OSNOVA ZA NACIONALNU STRATEGIJU ZA MLADE

23 mar 2016

Predstavnica opštine Tivat mr Darka Ognjanović, koordinatorka za pitanja mladih ,prisustvovala je dvodnevnom sastanaku u Baru ,čija tema je postavljanje osnova Nacionalne strategije za mlade.
Sastanak je organizovala Uprava za mlade i sport u partnerstvu sa Sistemom UN u Crnoj Gori. 
Cilj ovog sastanka je definisanje vizije nove Nacionalne strategije za mlade, definisanje ključnih ishoda Strategije, kao i mehanizama za njenu implementaciju.
Na sastanku je razmatrana i sumirana Analiza stanja iz oblasti mladih. Osnovni preduslov uspješne izrade a posebno implementacije strategije je međuresorna i međusektorska saradnja, a radionica u Baru je bila pokazatelj da smo na dobrom putu što se tiče posvećenosti i volje svih aktera.

post slika