Sastanak sa predstavnicama kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj

28 feb 2013

U Opštini Tivat danas je održan sastanak sa predstavnicama kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, šeficom Sektora za demokratsko upravljanje mr Sanjom Bojanić i menadžerkom projekta Marijom Novković. Ovom informativnom sastanku bili su prisutni glavna administratorka Opštine Tivat Jovanka Laličić, sekretar Sekretarijata za informacione sisteme i zajedničke poslove Goran Božović, informatičari Darko Bulatović i  Đuro Grubišić, kao i pripravnice Dubravka Koparan, Dragana Radulović i Ivona Petrović.

 Povod za sastanak je projekat UNDP-a „Otvorene ideje“ koji je u pripremnoj fazi.  Glavna ideja projekta je angažovanje građana i NVO aktivista u procesu definisanja problema na koje nailaze u svojim zajednicama i rješavanju tih problema uz pomoć tehnologije (web i  mobile). Do sada je UNDP organizovao radionice u osamnaest opština na  kojima su građani definisali svoje probleme.
Prisutni su razmotrili mogućnost saradnje i ulogu Opštine Tivat u projektu. Imajući u vidu da je Opština već dosta toga uradila na ovom polju i da je tema vrlo aktuelna, dogovorena je dalja saradnja. U narednom periodu biće definisane aktivnosti naše lokalne samouprave na ovom zanimljivom projektu, čija je osnovna ideja da pruži priliku gradjanima, da uz stručnu podršku, pronađu rješenja za probleme uz pomoć IT aplikacija.