SASTANAK SAVJETA ZA KULTURU

11 apr 2017

U Opštini Tivat, u ponedjeljak, (10.04.2017.g.) održan je prvi sastanak novoizabranog Savjeta za kulturu, koji je savjetodavno tijelo predsjednice Opštine.
Savjet čine predsjednik Savjeta Mašo Čekić, novinar publicista; kao i članovi/ce: Bruna Matijević, prof. flaute; Slavica Vulanović, prof. istorije; Zoran Kruta, akademski slikar; Dražen Jovanović, prof. istorije; Željko Komnenović, prof. književnosti i Dušica Kovačević, konzervator-restaurator/ka.

Osim članova/ca Savjeta, sastanku su prisutvovali i zaposleni iz Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti: sekretarka Sekretarijata, mr Dubravka Nikčević; Boris Pean, savjetnik I za društvene djelatnosti i Ana Ivanović, samostalna savjetnica III za kulturu.
Zadaci Savjeta su: predlaganje mjera za unaprijeđenje i razvoj kulture na području opštine, razmatranje Prijedloga programa kulturnih manifestacija na području opštine, učešće i praćenje Opštinskog programa razvoja kulture, učešće u izradi Programa podizanja spomen obilježja, koji na prijedlog nadležnog Sekretarijata donosi Skupština Opštine, učešće u izradi publikacija i monografija od značaja za kulturno istorijsko naslijeđe opštine, davanje sugestija i mišljenja Predsjedniku Opštine u cilju sprovođenja mjera iz oblasti kulturne politike.
Sekretarka Sekretarijata, mr Dubravka Nikčević pozdravila je prisutne u ime predsjednice Opštine i istakla da je izborom članova pokriven gotovo svaki segment kulture : izdavaštvo, književnost, muzika, likovna umjetnost , i drugo pa se samim tim očekuje i konstruktivna pomoć Savjeta u donošenju odluka.Nakon upoznavanja sa ulogom savjeta i usvajanja poslovnika o radu Savjet je na sjednici raspravljao o podršci projektima izdanja knjige “Crni plat”, Dragana Rajčevića; o zahtjevu “Art village”-umjetničkog sela, koji je projekat likovnog umjetnika Mila Albijanića, kao i projekta Milivoja Slabija, koji se odnosi na štampanje knjige i izdanje CD-a sa pjesmama posvećenim Boki.
Savjet smatra da je riječ o projektima kojima treba posvetiti punu pažnju, naročito projektu Dragana Rajčevića, čija knjiga bi bila od izuzetnog značaja za našu opštinu, obzirom da bi se u knjizi našla do sad neobjavljena istorijska dokumenta i nalazi iz istorije Tivta.
Zaključak Savjeta je da obzirom na veliki broj zahtjeva za podršku aktivnosti iz oblasti culture, i da treba dati preporuku za kvalitetne planove, ideje koji doprinose kulturnom razvoju Tivta, budući predlagači /podnosioci zahtjeva/ trebaće uz zahtjev dostaviti i adekvatnu dokumentaciju.

post slika